Terapeutické oblasti / Gastroenterologie

Zaměření na
gastroenterologii

Neustálou spoluprací s lékařskými specialisty a pacientskými organizacemi usilujeme o zlepšování životů lidí trpících gastrointestinálními poruchami prostřednictvím jak léků na předpis, tak i volně prodejných léků. Chceme poskytovat lepší terapeutická řešení v léčbě gastrointestinálních onemocnění, při kterých hraje zásadní roli změna střevní mikrobioty. Dále se zaměřujeme na oblasti jako jsou hepatální encefalopatie, chronické jaterní onemocnění (cirhóza), gastroezofageální reflux a přípravu střeva pro úspěšnou koloskopii.

11%

populace na celém světě

trpí syndromem dráždivého tračníku (IBS)1, přičemž ženy jsou postižené častěji než muži

35

let

je věk, do kterého pacienti nejčastěji hlásí příznaky IBS1

2

miliony lidí

každý rok ve světě umírá na onemocnění jater2
Gastroenterologický výzkum

Cílem našeho výzkumu a vývoje je nepřetržitá práce zaměřená jak na objevování nových možností použití našich léků, tak na hledání nových možností léčby, které pomáhají pacientům.

Hlavní parametry, které řídí náš výzkum a vývoj jsou účinnost, bezpečnost a standardy nejvyšší kvality.

1 Porucha charakteristická gastrointestinálními příznaky spojenými s jakoukoliv kombinací následujících symptomů: poruchy motility, viscerální hypersenzitivita, změna slizniční a imunitní funkce střeva, poškozená střevní mikrobiota, Ref. Rome IV, Functional GI Disorders: Disorders of Brain-Gut Interaction

2 European Association For The Study Of The Liver (EASL) 2019

Přečtěte si více

Naše oddělení výzkumu a vývoje je zaměřeno na tři hlavní terapeutické oblasti: gastroenterologii, angiologii a neurologii. 

S více než 55 produkty v 9 terapeutických oblastech je společnost Alfasigma klíčovým hráčem na italském farmaceutickém trhu a může se pochlubit portfoliem, které zahrnuje léky vázané na předpis, volně prodejné produkty a nutraceutika. 

Angiologická oblast je hlavní poslání společnosti. Onemocnění žil* a tepen jsou hlavními oblastmi, ve kterých nabízíme řešení. (* v ČR indikován u postrombotického syndromu. Podrobnosti v úplném Souhrnu údajů o přípravku jednotlivých přípravků). 

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree