Over ons / Ethiek & transparantie / Vergoedingen aan zorgverleners (HCP’s) en zorginstellingen (HCO’s)

Ondersteuning voor HCP's en HCO's

Ondersteuning voor zorgverleners (HCP’s) en zorginstellingen (HCO’s)

De Italiaanse farma-industrie garandeert een onvoorwaardelijke transparantie in de bekendmaking van samenwerkingen en vergoedingen aan zorgverleners en zorginstellingen. Dit werd vastgelegd in de “Farmindustria Code of Ethics” en is gebaseerd op de EFPIA-code betreffende transparantie (EFPIA: European Federation of Pharmaceutical Industries).

Vanaf 1 januari 2015 maakt elk farmaceutisch bedrijf dat tot Farmindustria behoort, de samenwerkingen en bijhorende vergoedingen aan zorgverleners (HCP’s) en zorgorganisaties (HCO’s) openbaar tegen uiterlijk 30 juni van het daaropvolgende jaar. Dit gebeurt via de website van het bedrijf.

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Jaarlijkste uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D: Research and Development)
 • Vergoedingen aan zorgverleners met verwijzing naar:
  • kosten voor deelname aan conferenties en congressen met betrekking tot registratie-, reis- en verblijf (exclusief maaltijden en dranken).
  • uitgaven voor advies en professionele diensten die voortvloeien uit een specifiek contract.

De gegevens met betrekking tot de zorgverleners worden weergegeven met goedkeuring van de zorgverlener en anders in verkorte vorm en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving.  Alfasigma vereist een toestemming voor de publicatie van de gegevens bij ieder initiatief.

 • Vergoedingen aan zorginstellingen, individueel, met verwijzing naar:
  • schenkingen en bijdragen (inclusief bruikleen), zowel in geld als in natura.
  • directe of indirecte financiering van events.
  • economische transacties met betrekking tot consultancy en professionele diensten die voortvloeien uit een specifiek contract.

De bekendmaking op de website van het bedrijf gebeurt op de manier die is voorgeschreven door de gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het niet beschikbaar zijn van gegevens via externe zoekmachines en het nemen van passende maatregelen om kopiëren te verhinderen.

Alfasigma België deelt dezelfde waarden van integriteit en ethiek als de Alfasigma-groep en hecht dus veel belang aan de transparantie in relaties tussen de industrie en zorgverleners en zorginstellingen.

Alfasigma is aangesloten bij het platform betransparent.be, een Belgisch initiatief voor zelfregulering van de zorgsector en in lijn met de Europese transparantiecode van de EFPIA.

Het platform betransparent.be heeft tot doel de transparantie van de relaties tussen de industrie en professionals en organisaties in de Belgische gezondheidssector te bevorderen door op een duidelijke en eenvoudige manier de vergoedingen tussen de industrie, professionals en instellingen in de gezondheidssector te inventariseren en dit in het belang van de patiënt.

Het transparantieregister van Alfasigma Belgium kan geraadpleegd worden op de site https://www.betransparent.be/nl/

Lees verder

De Ethische Code is een sociaal contract tussen het bedrijf en interne en externe belanghebbenden met een reeks voorschriften die een regulerend karakter hebben van het volledige Alfasigma-systeem.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk om patiënten die geneesmiddelen gebruiken te beschermen en om een ​​afweging tussen voordelen en risico’s voor de bevolking te garanderen.

Tijdens de COVID-19-crisis hebben we hulpverleners een hart onder de riem gestoken en ondersteunden we hen door middel van tal van initiatieven wereldwijd.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree