Over ons / Ethiek & transparantie / Relatie tot gezondheidsmedewerkers (HCP : Healthcare Professionals) en zorginstellingen (HCO : Healthcare Organizations)

Interactie en ethiek

Samen groeien, transparantie en het centraal stellen van de patiënt zijn waarden die ons leiden tijdens onze dialoog met de medische wereld. Het is de ongedwongen uitwisseling van kennis en ervaring met gezondheidsmedewerkers en zorginstellingen die ons in staat stelt om iedere dag vooruitgang te boeken in ons onderzoeks- en ontwikkelingstraject, met maar slechts met één doel: zorgen voor doeltreffendere behandelingen voor de patiënten.

Onze relatie met de gezondheidsmedewerkers (HCP’s) en de zorginstellingen (HCO’s) uit zich op verschillende manieren: ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen door middel van klinische studies uitgevoerd in ziekenhuizen, universiteiten, openbare en private gezondheidsinstellingen, maar ook wetenschappelijk advies, congressen, seminaries en continue medische bijscholing (ECM-cursussen : Education in Medicine) georganiseerd door overheidsinstanties, wetenschappelijke verenigingen en geaccrediteerde initiatiefnemers.

Iedere samenwerking is niet alleen gebaseerd op nationale en internationale maatstaven, maar steunt op wederzijds respect voor ieders rol. Dit vindt plaats binnen een kader van ethische normen die bovendien streng worden gecontroleerd door derden.

Lees verder

Een reeks sociale voorschriften tussen het bedrijf en alle interne en externe belanghebbenden met een bindende waarde voor de volledige Alfasigma-organisatie.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk om patiënten die geneesmiddelen gebruiken te beschermen en om een afweging tussen voordelen en risico’s voor de bevolking te garanderen.

Tijdens de COVID-19-crisis hebben we hulpverleners een hart onder de riem gestoken en ondersteunden we hen door middel van tal van initiatieven wereldwijd.

×

You’re entering Alfasigma global website

I agree